Tîm UNED5

Rhydian Bowen Phillips

Rhydian Bowen Phillips

Yn wreiddiol o'r Porth yn y Rhondda ond nawr yn byw yng Nghaerdydd ers 8 mlynedd. Wrth fy modd yn gwylio pêl-droed a siarad am bêl-droed Caerdydd, Lerpwl a Cymru!

Leni Hatcher

Leni Hatcher

Fi'n dod o Bontyclun jest tu allan i Gaerdydd lle es i'r ysgol cyn mynd i brifysgol Caerwysg i astudio drama. Cyn dod lan yma i Gaernarfon i ymuno â thim UNED5 bues i'n neud llond sach o wahanol bethau gan gynnwys gweithio i'r hen Mr Urdd!

Gwawr Loader

Gwawr Loader

Wy'n dod o Fynwent y Crynwyr ger Merthyr Tudful. Cyn dechre'r swydd gydag UNED5 ro'n i'n fyfyrwraig dlawd yn Aberystwyth yn astudio Cymraeg a Drama. Wy'n hoff iawn o gymdeithasu, gigs a theatr!

Tudur Evans

Tudur Evans

Fy mhrif niddordeb i ydi chwarae golff. A coeliwch chi fi mi a’i am gêm fach os 'ga i ond hanner cyfle! Yn ogystal â hoffi golff mae gen i ddiddordeb eang mewn bob math o chwaraeon.

Elliw Baines

Elliw Baines

Elliw merch ffarm a shopaholic o Gapel Garmon dwi! Dwi'n hogan sy'n hoffi digon o hwyl a chymdeithasu, dramatic ar brydiau! a rhyfedd fyddai rhai yn 'i ddweud...ond mewn ffordd dda gobeithio!

Gwenno Haf

Gwenno Haf

Mewn tri gair, dwi'n lliwgar, gwallgo a byrlymus. Dwi'n siarad fel melin glep ac os fyddwch chi byth eisiau ffafr - cofiwch brynu pacad o Jelly Babies i mi gynta'. Os fyddai byth mewn parti, fi di'r un sydd yn dawnshio fel ffwl!

Lisa Pyrs

Lisa Pyrs

Dwi'n dod o Gaernarfon ac dwi wrth fy modd yma! Yn fy amser rhydd dwi'n mwynhau cymdeithasu, mynd i gigs gwahanol, nofio, ymlacio a chysgu. Fy hoff bethau yn y byd ydi chwerthin, peis, ffilmiau, fy ngwely a Meical!

Gethin Thomas

Gethin Thomas

Rwyf yn byw yng Nghaernarfon. Mi fues i'n byw yn Barcelona am dair mlynedd. Mae cynhywsion a bwyd Sbaeneg wedi dylanwadu ar fy steil o goginio a dwi'n hoff iawn o fwydydd ffres a blasus sy'n ddigon hawdd i'w paratoi!