Lowri Morgan

Lowri Morgan

Roedd Lowri yn arfer cyflwyno Uned5, ac un o’r sialensau mwyaf iddi gael oedd mentro lawr i waelod y môr i weld gweddillion y Titanic – dim ond 80 o bobol sydd wedi cael y fraint o wneud hyn! Mae hi wedi rhedeg sawl marathon ac wedi cystadlu mewn cystadleuaeth Ironman! Mae hi bellach yn cyflwyno Ralio efo Emyr Penlan.