Polisi Preifatrwydd

Polisi preifatrwydd uned5.co.uk.

Mae UNED5 yn parchu eich preifatrwydd

Nid fyddwn yn rhyddhau, gwerthu neu logi unrhyw wybodaeth breifat byddwch yn darparu i ni, gan gynnwys neu'n debyg i eich enw, cyfeiriad, rhifau ffon neu gyfeiriad e-bost i unrhyw endid neu unigolion tu allan i UNED5.

Manylion Cerdyn Credyd

Ni fydd UNED5 yn gofyn am fanylion eich cerdyn dredyd a gofynwn i chi beidio a'u roi yn unrhyw un o'r ffurfleni ar uned5.co.uk.

Gwefannau Allanol

Nid yw UNED5 yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol. Awgrymwn i chi ddarllen polisi preifatrwydd unrhyw wefan allanol cyn darparu gwybodaeth bersonol.

Cookies

Cookie yw ffeil destun fechan sy'n cael ei roi ar eich cyfrifiadur er mwyn i UNED5 eich adnabod pan fyddwch yn ymweld a'r wefan (er mwyn personoli ayyb). Nid ydynt yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, ac nid yw UNED5 yn defnyddio cookies i gasglu gwybodaeth bersonol. Gall cookies eu defnyddio gan darparwyr connwys 3ydd parti megis ffrydau newyddion.

Cofiwch y risg pan yn defnyddio'r rhyngrwyd

Tra ymdrechwn i warchod eich gwybodaeth personol, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth rydych yn anfon i UNED5 a chi sy'n gyfrifol am gyfrinachedd unrhyw gyfrineiriau a unrhyw wybodaeth cyfrif arall. Yn ogystal a hyn, gall gwefannau sydd efallai ar gael drwy UNED5 fod a polisiau preifatrwydd a data sy'n anibynnol o UNED5, ac felly rydym yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau neu weithredoedd.

Cysylltwch a'r gwerthwyr hynny neu eraill yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw gwestiynau am eu polisïau preifatrwydd.

Am ragor o wybodaeth gallwch ebostio'r gwefeistr.