Telerau ac Amodau ar gyfer y Defnydd o'r Wefan

Croeso i'n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i gydymffurfio â'r telerau a'r amodau defnydd canlynol, sydd ynghŷd â'n polisi preifatrwydd yn llywodraethu eich perthynas chi gyda UNED5 mewn perthynas â'r wefan hon.

Mae'r term 'UNED5' neu 'uned5.co.uk' neu 'ni' yn cyfeirio at berchennog y wefan sydd â'i swyddfa gofrestredig yn Dime Goch, Uned 2, Cibyn, Caernarfon. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at y defnyddiwr, neu'r gwyliwr ar ein gwefan.

Mae'r defnydd o'r wefan yn ddibynol ar yr amodau canlynol: